Masz pytanie? Napisz   

Dostawa

Po zakupie, otrzymasz automatycznie dostęp do pełnej wersji wybranego projektu lub projektów poprzez stronę „A MOŻE REMONT?”, po zalogowaniu na swoje konto użytkownika wykorzystane do dokonania zakupu.

Sposoby płatności

Wszelkie płatności odbywają się za pośrednictwem serwisu PayU oraz zgodnie z Regulaminem. Użytkownik korzystający z serwisu Payu, musi wyrazić zgodę na warunki serwisu PayU.

Reklamacje

Polityka Reklamacji opisana jest w Regulaminie.

Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Każda osoba fizyczna jak i prawna korzystająca w jakikolwiek sposób z serwisu „A MOŻE REMONT?” jest Użytkownikiem Serwisu.

1.2. Każdy Użytkownik Serwisu akceptuje w pełni zasady Polityki Prywatności.

1.3. „A MOŻE REMONT?” sprzedaje dostęp do projektów wnętrz, przeznaczonych dla osób planujących remont mieszkania.

1.4. Projekt do którego dostęp kupuje Użytkownik składa się z wysokiej jakości galerii komputerowych wizualizacji, a także listy widocznych na użytych w projekcie wizualizacjach, jak również wielu polecanych i dodatkowych, konkretnych produktów, dostępnych do łatwego zakupu przez Użytkownika wedle własnej woli. Rodzaj, jak i ilość produktów opisanych w ramach poszczególnych projektów, mogą się różnić oraz zmieniać w zależności zarówno od specyfiki samych projektów, jak i od aktualnej dostępności produktów u ich dostawców i/lub producentów.

1.4.1 „A MOŻE REMONT?” zobowiązuje się niniejszym, do dołożenia wszelkich możliwych starań każdorazowo w razie wystąpienia znanych okoliczności mających wpływ na praktyczne zastosowanie projektu, w tym:

1.4.1.1. Wycofanie któregokolwiek z produktów podstawowych w projekcie z oferty któregokolwiek z producentów

1.4.1.2. Powiadomienie ze strony Użytkownika lub Użytkowników o wcześniej nie znanej, jakiejkolwiek wadzie praktycznej, dotyczącej któregokolwiek z projektów, w tym o Wycofaniu.

Do tego, by zgodnie z najlepszą wiedzą oraz doświadczeniem jak i zgodzie ze sztuką, możliwie najszybciej usunąć wynikłe z powyższego wady projektu, a w razie jeśli będzie to niemożliwe z przyczyn praktycznych, do natychmiastowego zaprzestania sprzedawania takowych projektów.

1.5. „A MOŻE REMONT?” jest serwisem internetowym przeznaczonym dla Użytkowników szukających konkretnych rozwiązań w kwestii remontu mieszkania, sprzedającym odpłatnie dostęp do pełnych wersji swoich autorskich projektów przedstawionych w ramach serwisu.

1.6. Dostęp do projektu kupowany jest przez klienta jednorazowo z użyciem płatności w serwisie PayU i obowiązuje za pośrednictwem niniejszej strony bezterminowo pod warunkiem wykorzystania przez Użytkownika konta w serwisie, wykorzystanego do wykonania stosownej płatności.

1.7. Projekty zarówno w całości jak i w części służą wyłącznie do osobistego użytku Klienta i bezdyskusyjnie nie mogą być przez Klienta wykorzystywane w celach biznesowych tj. związanych z działalnością gospodarczą, ani udostępniane osobom trzecim, chyba że Klient jest jednocześnie Partnerem Sprzedażowym „A MOŻE REMONT?” zgodnie z odrębnym regulaminem dostępnym indywidualnie. Firmy obowiązują dodatkowo Postanowienia dla Firm, będące częścią tego Regulaminu.

1.8. Wszelkie ceny przedstawione na stronie w formie cyfrowej, w razie jakichkolwiek wątpliwości, podane są w walucie PLN.

2. POSTANOWIENIA DLA FIRM

2.1. Firmą w rozumieniu tego regulaminu jest jakikolwiek podmiot gospodarczy.

2.2. Autorem jest firma prowadząca działalność pod nazwą „Studio Zapraszam” oraz numerem identyfikacji podatkowej 8181634332, właściciel marki „A MOŻE REMONT?”, a także wyłączny właściciel wszelkich praw autorskich oraz autorskich praw majątkowych do prezentowanych w ramach „A MOŻE REMONT” projektów autorskich.

2.3. Sprzedaż dla Firm, tj. Użytkowników którzy zainteresowani wykorzystaniem biznesowym projektu lub projektów lub ich części, odbywa się wyłącznie w formie udzielenia licencji i wymaga kontaktu indywidualnego Firmy z Autorem, z użyciem adresu kontakt@studiozapraszam.pl.

2.4. Jakiekolwiek wykorzystywanie projektów autorskich „A MOŻE REMONT” bez wyraźnej zgody Autora jest zabronione i będzie podlegać karze umownej w wysokości 1000 PLN za każde jednostkowe użycie jakiejkolwiek części któregokolwiek z projektów autorskich.

2.5. Postanowienia te są częścią Regulaminu i są w całości i bez zastrzeżeń akceptowane wraz z Regulaminem przez Użytkownika.

3. OŚWIADCZENIA STRON:

3.1. „A MOŻE REMONT?” oświadcza, iż:

3.1.1. Nie jest tradycyjnym sklepem internetowym i nie sprzedaje fizycznych produktów widocznych w projektach, a przez to nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek produkty fizyczne kupowane przez Użytkownika.

3.1.2. Jest autorem projektu, a nie wykonawcą projektu w sensie fizycznym, a zatem nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek efekt końcowy będący wynikiem działania osób trzecich, w tym Użytkownika. Użytkownik przyjmuje niniejszym pełną odpowiedzialność za jakąkolwiek implementację projektu.

3.1.3. Celem projektów jest przedstawienie opracowanych i sugerowanych przez „A MOŻE REMONT?” ułatwień remontowych dla Użytkownika, w szczególności w zakresie wystroju wnętrz oraz możliwości praktycznego wykorzystania faktycznych produktów dostępnych na polskim rynku.

3.2. Użytkownik akceptuje, iż wizualizacje komputerowe mogą z zasady różnić się od oczekiwanego efektu końcowego i tym samym, nie mogą być podstawą do jakichkolwiek ewentualnych roszczeń ani podstawą do nieporozumień na opisanym tle. „A MOŻE REMONT” oświadcza, iż przedstawione w ramach projektów jak i na stronie amozeremont.pl tzw. wizualizacje fotorealistyczne, zostały wykonane przez profesjonalną firmę zgodnie z najlepszą praktyką, czego potwierdzeniem są uzyskane przez projekty wyróżnienia.

3.3 Użytkownik akceptuje, że wszelkie ewentualne pytania do „A MOŻE REMONT?” zobowiązany jest kierować przed zakupem projektu lub projektów oraz że po zakupie, reklamacje nie mogą być uwzględniane z racji akceptacji projektu lub projektów bez zastrzeżeń, a także samego charakteru dostępnych projektów.

3.4. Akceptując Regulamin, oświadczasz, że rozumiesz powyższy Regulamin, zgadzasz się z nim i chcesz zostać Klientem, czyli chcesz zakupić dostęp do wybranego i zaakceptowanego w pełni projektu lub projektów, których celem jest ułatwienie remontu poprzez zasugerowanie autorskich a zarazem konkretnych rozwiązań w wystroju wnętrz.

Polityka prywatności

Każdy użytkownik serwisu „A MOŻE REMONT?” akceptuje zasady Polityki Prywatności oraz fakt, iż musi posiadać własne konto użytkownika w serwisie w celu dokonania zakupu projektu lub projektów. W związku z tym, Administrator „A MOŻE REMONT?”, którym jest firma Idee Sp. z o.o., może przechowywać informacje z tym związane (nazwa użytkownika, adres e-mail, itp.) dla celów związanych z prowadzeniem serwisu, obsługą zamówienia, płatności, dla celów kontaktowych, itp.

Zarówno Właściciel, jak i Administrator „A MOŻE REMONT?” oświadczają, iż poza zakresem koniecznym dla zapewnienia normalnego funkcjonowania serwisu i obsługi zamówień oraz sprzedaży, nie zbierają oraz nie zamierzają gromadzić, przetwarzać, udostępniać, ani w jakikolwiek sposób różny od logicznego przeznaczenia tego serwisu, wykorzystywać jakichkolwiek informacji dotyczących indywidualnych Użytkowników serwisu.

Administrator może też gromadzić w pełni anonimowe dane użytkowników wykorzystywane przez narzędzia analityczne Google Analytics. Zbieranie tych danych służy wyłącznie lepszemu zrozumieniu potrzeb i preferencji naszych Klientów.

Akceptując Politykę Prywatności „A MOŻE REMONT?” potwierdzasz, iż zgadzasz się z nią w całości i bez zastrzeżeń.